Hungarian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Értem, amit mond.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Jeg er fuldstændig enig i det...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Jeg er stærkt uenig i at...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
I modsætning til..., ...viser...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...i modsætning til... er...
....-val/vel ellentétben, a .......
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...er lig... i forbindelse med
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...og... er forskellige med hensyn til...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Den første..., i modsætning til, den anden...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Used when wanting to emphasize the difference between two things
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Jeg ville sige at...
Azt mondanám, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
For mig virker det som om at...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Efter min mening...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
Fra mit synspunkt...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
Jeg er af den mening at...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Used to give a personal opinion
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Used when wanting to list many reasons for something
Det er min opfattelse at... fordi...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Used when changing subject and to start a new paragraph
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Used when adding important information to an already developed argument
Indrømmet..., men...
Hozzátéve ...., de ....
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Er det sandt at..., men faktum er at...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Selvom, ikke desto mindre...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Derimod,...
Ezzel ellentétben ....
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
På den ene side...
Másrészt viszont ....
Used to introduce one side of an argument
På den anden side...
Másrészt ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
På trods af...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Til trods for det faktum at...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Videnskabeligt/historisk set...
Tudományosan/történelmileg ...
Used when referring to science or past events in history
I øvrigt...
Mellékesen....
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Endvidere...
Továbbá ....
Used when developing a point to a high analytical level