Romanian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Înţeleg punctul său de vedere.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Jeg er fuldstændig enig i det...
Sunt în totalitate de acord că...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Jeg er stærkt uenig i at...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Mă opun total ideii conform căreia...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
I modsætning til..., ...viser...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...i modsætning til... er...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...er lig... i forbindelse med
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...og... er forskellige med hensyn til...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Den første..., i modsætning til, den anden...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Jeg ville sige at...
Aş putea spune că...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
For mig virker det som om at...
Impresia mea este că...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Efter min mening...
După părerea mea,...
Used to give a personal opinion
Fra mit synspunkt...
Din punctul meu de vedere...
Used to give a personal opinion
Jeg er af den mening at...
Sunt de părere că...
Used to give a personal opinion
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Used when wanting to list many reasons for something
Det er min opfattelse at... fordi...
Convingerea mea este că... deoarece...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Used when adding important information to an already developed argument
Indrømmet..., men...
Admitem faptul că..., dar...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Er det sandt at..., men faktum er at...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Selvom, ikke desto mindre...
Se admite faptul că..., însă...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Derimod,...
Din contră,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
På den ene side...
Pe de o parte...
Used to introduce one side of an argument
På den anden side...
Pe de altă parte...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
På trods af...
Contrar...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Til trods for det faktum at...
În ciuda faptului că...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Videnskabeligt/historisk set...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Used when referring to science or past events in history
I øvrigt...
Întâmplător...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Endvidere...
Mai mult decât atât...
Used when developing a point to a high analytical level