Danish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn/haar punt.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
In tegenstelling tot ..., toont ...
I modsætning til..., ...viser...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...i modsætning til... er...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...er lig... i forbindelse med
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Ik zou zeggen dat ...
Jeg ville sige at...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Het lijkt mij dat ...
For mig virker det som om at...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Naar mijn mening ...
Efter min mening...
Used to give a personal opinion
Vanuit mijn standpunt ...
Fra mit synspunkt...
Used to give a personal opinion
Ik ben van mening dat ...
Jeg er af den mening at...
Used to give a personal opinion
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Used when wanting to list many reasons for something
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Toegegeven ..., maar ...
Indrømmet..., men...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Selvom, ikke desto mindre...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Integendeel, ...
Derimod,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Enerzijds ...
På den ene side...
Used to introduce one side of an argument
Anderzijds ...
På den anden side...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ondanks ...
På trods af...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Ondanks het feit dat ...
Til trods for det faktum at...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Videnskabeligt/historisk set...
Used when referring to science or past events in history
Bijkomend ...
I øvrigt...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Bovendien ...
Endvidere...
Used when developing a point to a high analytical level