French | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn/haar punt.
Je comprends son point de vue.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Je suis entièrement d'accord que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
In tegenstelling tot ..., toont ...
En opposition avec..., ...montre...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
..., par contraste avec..., est/sont...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...et... diffèrent en termes de...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Le premier..., a contrario, le second...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Ik zou zeggen dat ...
Je dirais que...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Het lijkt mij dat ...
Il me semble que...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Naar mijn mening ...
À mon sens...
Used to give a personal opinion
Vanuit mijn standpunt ...
Selon mon point de vue...
Used to give a personal opinion
Ik ben van mening dat ...
Je suis d'opinion que...
Used to give a personal opinion
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Used when wanting to list many reasons for something
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Used when adding important information to an already developed argument
Toegegeven ..., maar ...
De l'avis général..., mais...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Il va de soi que..., cependant...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Integendeel, ...
Au contraire, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Enerzijds ...
D'un coté...
Used to introduce one side of an argument
Anderzijds ...
D'un autre côté...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ondanks ...
En dépit de...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Ondanks het feit dat ...
En dépit du fait que...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Used when referring to science or past events in history
Bijkomend ...
À propos de...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Bovendien ...
En outre...
Used when developing a point to a high analytical level