Russian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Согласие
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn/haar punt.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Я полностью согласен, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Я совершенно не соголасен с...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
In tegenstelling tot ..., toont ...
И наоборот, ... показывает...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
В отличие от...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... и ... различаются в понимании ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Первое...., второе, напротив, ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Ik zou zeggen dat ...
Я бы предположил, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Het lijkt mij dat ...
Мне кажется, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Naar mijn mening ...
Я считаю, что...
Used to give a personal opinion
Vanuit mijn standpunt ...
По моему мнению...
Used to give a personal opinion
Ik ben van mening dat ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Used to give a personal opinion
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Used when wanting to list many reasons for something
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Я полагаю, что...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Нельзя не заметить, что ...
Used when adding important information to an already developed argument
Toegegeven ..., maar ...
Согласен.., но...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Согласен,... , и тем неменее
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Integendeel, ...
Напротив,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Enerzijds ...
С одной стороны
Used to introduce one side of an argument
Anderzijds ...
С другой стороны...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ondanks ...
Несмотря на
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Ondanks het feit dat ...
Хотя...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Говоря научным языком...
Used when referring to science or past events in history
Bijkomend ...
Между прочим...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Bovendien ...
Более того...
Used when developing a point to a high analytical level