Spanish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
En términos generales, coincido con X porque...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn/haar punt.
Comprendo su planteamiento...
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Coincido totalmente en que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Respaldo completamente la idea de que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Difiero completamente en relación a...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
In tegenstelling tot ..., toont ...
En contraste con..., ... muestra...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... en contraste con... es/son...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... es similar a... en lo referente a...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... y... difieren en relación a...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Ik zou zeggen dat ...
Podría decir que...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Het lijkt mij dat ...
A mi parecer...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Naar mijn mening ...
En mi opinión...
Used to give a personal opinion
Vanuit mijn standpunt ...
Desde mi punto de vista...
Used to give a personal opinion
Ik ben van mening dat ...
Soy de la opinión de que...
Used to give a personal opinion
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Used when wanting to list many reasons for something
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
A mi parecer... debido a que...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Used when adding important information to an already developed argument
Toegegeven ..., maar ...
Es cierto que..., pero...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Integendeel, ...
Por el contrario,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Enerzijds ...
Por una parte...
Used to introduce one side of an argument
Anderzijds ...
Por otra parte...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ondanks ...
A pesar de...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Ondanks het feit dat ...
A pesar de que...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Used when referring to science or past events in history
Bijkomend ...
Cabe acotar...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Bovendien ...
Además,...
Used when developing a point to a high analytical level