Swedish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn/haar punt.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Jag håller helt med om att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
In tegenstelling tot ..., toont ...
I motsats till ..., ... visar ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... till skillnad från ... är...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... liknar ... när det gäller ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Ik zou zeggen dat ...
Jag skulle säga att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Het lijkt mij dat ...
För mig verkar det som att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Naar mijn mening ...
Enligt min åsikt ...
Used to give a personal opinion
Vanuit mijn standpunt ...
Från min synpunkt sett ...
Used to give a personal opinion
Ik ben van mening dat ...
Jag är av den uppfattningen att ...
Used to give a personal opinion
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Used when wanting to list many reasons for something
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Toegegeven ..., maar ...
Visserligen ... men ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Integendeel, ...
Tvärtom ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Enerzijds ...
Å ena sidan ...
Used to introduce one side of an argument
Anderzijds ...
Å andra sidan ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ondanks ...
Trots ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Ondanks het feit dat ...
Trots att ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Used when referring to science or past events in history
Bijkomend ...
För övrigt/Förresten ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Bovendien ...
Dessutom ...
Used when developing a point to a high analytical level