Turkish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn/haar punt.
Demek istediğini anlıyorum.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
...'a tamamen katılıyorum.
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
In tegenstelling tot ..., toont ...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...'a karşın ...'daki ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Ik zou zeggen dat ...
Demek istediğim ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Het lijkt mij dat ...
Bana öyle görünüyor ki ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Naar mijn mening ...
Bence ...
Used to give a personal opinion
Vanuit mijn standpunt ...
Benim bakış açıma göre ...
Used to give a personal opinion
Ik ben van mening dat ...
... görüşündeyim.
Used to give a personal opinion
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Used when wanting to list many reasons for something
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Toegegeven ..., maar ...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Integendeel, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Enerzijds ...
Bir açıdan baktığımızda ...
Used to introduce one side of an argument
Anderzijds ...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ondanks ...
... olmasına rağmen
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Ondanks het feit dat ...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Used when referring to science or past events in history
Bijkomend ...
Antiparantez ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Bovendien ...
Buna ilaveten ...
Used when developing a point to a high analytical level