Finnish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Mi tute konsentas, ke...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Mi tute malkonsentas, ke...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
En kontrasto al..., ...montras...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...per kontrasto kun...estas...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...estas simila al... rilate...
... muistuttaa ... suhteessa...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
La unua..., kontraste, la dua...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Mi dirus, ke...
Voisin sanoa, että...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Ŝajnas al mi, ke...
Vaikuttaa siltä, että...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Miaopinie…
Mielestäni...
Used to give a personal opinion
El mia vidpunkto...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Used to give a personal opinion
Mi estas de la opinio, ke...
Olen sitä mieltä, että...
Used to give a personal opinion
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Used when wanting to list many reasons for something
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Uskon, että..., sillä...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Used when adding important information to an already developed argument
Certe..., sed...
Kieltämättä..., mutta...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Koncedita, ..., tamen...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Kontraŭe, ...
Päinvastoin...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Unuflanke...
Toisaalta...
Used to introduce one side of an argument
Aliflanke…
Toisaalta...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Malgraŭ…
Huolimatta...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Malgraŭ la fakto ke...
Huolimatta siitä, että...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Science/Historie parolanta...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Used when referring to science or past events in history
Parenteze...
Ohimennen...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Krome...
Lisäksi...
Used when developing a point to a high analytical level