Dutch | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Verrattuna ..., ... näyttää...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Päinvastoin kuin ..., ... on...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... muistuttaa ... suhteessa...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Voisin sanoa, että...
Ik zou zeggen dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Vaikuttaa siltä, että...
Het lijkt mij dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Mielestäni...
Naar mijn mening ...
Used to give a personal opinion
Omalta näkökantiltani katsoen...
Vanuit mijn standpunt ...
Used to give a personal opinion
Olen sitä mieltä, että...
Ik ben van mening dat ...
Used to give a personal opinion
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Used when wanting to list many reasons for something
Uskon, että..., sillä...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Kieltämättä..., mutta...
Toegegeven ..., maar ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Päinvastoin...
Integendeel, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Toisaalta...
Enerzijds ...
Used to introduce one side of an argument
Toisaalta...
Anderzijds ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Huolimatta...
Ondanks ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Huolimatta siitä, että...
Ondanks het feit dat ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Used when referring to science or past events in history
Ohimennen...
Bijkomend ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Lisäksi...
Bovendien ...
Used when developing a point to a high analytical level