Esperanto | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Mi tute konsentas, ke...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Mi tute malkonsentas, ke...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Verrattuna ..., ... näyttää...
En kontrasto al..., ...montras...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...per kontrasto kun...estas...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... muistuttaa ... suhteessa...
...estas simila al... rilate...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
La unua..., kontraste, la dua...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Voisin sanoa, että...
Mi dirus, ke...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Vaikuttaa siltä, että...
Ŝajnas al mi, ke...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Mielestäni...
Miaopinie…
Used to give a personal opinion
Omalta näkökantiltani katsoen...
El mia vidpunkto...
Used to give a personal opinion
Olen sitä mieltä, että...
Mi estas de la opinio, ke...
Used to give a personal opinion
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Used when wanting to list many reasons for something
Uskon, että..., sillä...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Used when changing subject and to start a new paragraph
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Used when adding important information to an already developed argument
Kieltämättä..., mutta...
Certe..., sed...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Koncedita, ..., tamen...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Päinvastoin...
Kontraŭe, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Toisaalta...
Unuflanke...
Used to introduce one side of an argument
Toisaalta...
Aliflanke…
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Huolimatta...
Malgraŭ…
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Huolimatta siitä, että...
Malgraŭ la fakto ke...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Science/Historie parolanta...
Used when referring to science or past events in history
Ohimennen...
Parenteze...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Lisäksi...
Krome...
Used when developing a point to a high analytical level