Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Verrattuna ..., ... näyttää...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... muistuttaa ... suhteessa...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ja ... eroavat ... perusteilta...
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Voisin sanoa, että...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Vaikuttaa siltä, että...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Mielestäni...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
Omalta näkökantiltani katsoen...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
Olen sitä mieltä, että...
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
Uskon, että..., sillä...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Kieltämättä..., mutta...
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Päinvastoin...
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Toisaalta...
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
Toisaalta...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Huolimatta...
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Huolimatta siitä, että...
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
Ohimennen...
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Lisäksi...
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level