Thai | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
ฉันยอมรับว่า...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Verrattuna ..., ... näyttää...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... muistuttaa ... suhteessa...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Voisin sanoa, että...
ฉันจะพูดว่า...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Vaikuttaa siltä, että...
ดูเหมือนว่า...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Mielestäni...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Omalta näkökantiltani katsoen...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Olen sitä mieltä, että...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Used when wanting to list many reasons for something
Uskon, että..., sillä...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Kieltämättä..., mutta...
ยอมรับ...แต่...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Päinvastoin...
ในทางตรงกันข้าม...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Toisaalta...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Used to introduce one side of an argument
Toisaalta...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Huolimatta...
ถึงแม้ว่า...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Huolimatta siitä, että...
ถึงแม้ว่า...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Used when referring to science or past events in history
Ohimennen...
โดยบังเอิญ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Lisäksi...
นอกจากนี้...
Used when developing a point to a high analytical level