Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Θα μπορούσα να πω ότι...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Μου φαίνεται ότι...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Κατά την γνώμη μου...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
Κατά την δική μου άποψη...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
Είμαι της γνώμης ότι...
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Βεβαίως..., αλλά...
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Αντιθέτως, ...
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Από τη μία...
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
Από την άλλη...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Παρόλο που...
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Παρά το γεγονός ότι...
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
Παρεμπιπτόντως...
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Επιπροσθέτως...
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level