Swedish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Jag håller helt med om att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
I motsats till ..., ... visar ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... till skillnad från ... är...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... liknar ... när det gäller ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Θα μπορούσα να πω ότι...
Jag skulle säga att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Μου φαίνεται ότι...
För mig verkar det som att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Κατά την γνώμη μου...
Enligt min åsikt ...
Used to give a personal opinion
Κατά την δική μου άποψη...
Från min synpunkt sett ...
Used to give a personal opinion
Είμαι της γνώμης ότι...
Jag är av den uppfattningen att ...
Used to give a personal opinion
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Used when wanting to list many reasons for something
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Βεβαίως..., αλλά...
Visserligen ... men ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Αντιθέτως, ...
Tvärtom ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Από τη μία...
Å ena sidan ...
Used to introduce one side of an argument
Από την άλλη...
Å andra sidan ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Παρόλο που...
Trots ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Παρά το γεγονός ότι...
Trots att ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Used when referring to science or past events in history
Παρεμπιπτόντως...
För övrigt/Förresten ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Επιπροσθέτως...
Dessutom ...
Used when developing a point to a high analytical level