Chinese | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
一般来说,我同意...,因为...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
人们较倾向于同意...,因为...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Értem, amit mond.
我能理解他/她的观点。
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
我完全同意...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
我完全赞同...的观点。
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
总的来说,我不同意...,因为...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
人们较倾向于不同意...,因为...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
我强烈不同意...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
我坚决反对...的观点
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
就...方面,...和...相似/不同
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
和...比,...表明...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....-val/vel ellentétben, a .......
对比...,...是...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
在...方面,...和...是相似的
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
在...方面,...和...不同
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
第一...,与此对比,第二...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...和...的一个不同点是...,而...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Azt mondanám, hogy ...
我想说的是...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Nekem úgy tűnik, hogy ...
对我来说,它像是...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Véleményem szerint ...
在我看来...
Used to give a personal opinion
Véleményem szerint ...
我认为...
Used to give a personal opinion
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
我的观点是...
Used to give a personal opinion
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Used when wanting to list many reasons for something
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
我相信...,因为...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
现在让我们分析/转到/研究...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Used when adding important information to an already developed argument
Hozzátéve ...., de ....
诚然...,但是...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
...是对的,但是事实上...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
诚然...,但是...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ezzel ellentétben ....
相反...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Másrészt viszont ....
一方面...
Used to introduce one side of an argument
Másrészt ...
另一方面...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ellentében a ....-val/vel, a ....
尽管...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
尽管...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tudományosan/történelmileg ...
从科学/历史角度讲...
Used when referring to science or past events in history
Mellékesen....
附带说一句...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Továbbá ....
此外...
Used when developing a point to a high analytical level