Czech | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Értem, amit mond.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....-val/vel ellentétben, a .......
... na rozdíl od... je/jsou...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... a... se liší, pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
První... na rozdíl od druhého...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Azt mondanám, hogy ...
Řekla bych, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Zdá se mi, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Véleményem szerint ...
Podle mého názoru...
Used to give a personal opinion
Véleményem szerint ...
Z mého pohledu...
Used to give a personal opinion
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jsem toho názoru, že...
Used to give a personal opinion
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Used when wanting to list many reasons for something
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Used when adding important information to an already developed argument
Hozzátéve ...., de ....
Nelze popřít, že..., ale ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ezzel ellentétben ....
Naopak/Naproti očekávání...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Másrészt viszont ....
Na jedné straně...
Used to introduce one side of an argument
Másrészt ...
Na druhé straně...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Navzdory...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Navzdory tomu, že...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tudományosan/történelmileg ...
Vědecky/Historicky vzato...
Used when referring to science or past events in history
Mellékesen....
Mimochodem...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Továbbá ....
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Used when developing a point to a high analytical level