Esperanto | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Értem, amit mond.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Mi tute konsentas, ke...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Mi tute malkonsentas, ke...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En kontrasto al..., ...montras...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....-val/vel ellentétben, a .......
...per kontrasto kun...estas...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...estas simila al... rilate...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
La unua..., kontraste, la dua...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Azt mondanám, hogy ...
Mi dirus, ke...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Ŝajnas al mi, ke...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Véleményem szerint ...
Miaopinie…
Used to give a personal opinion
Véleményem szerint ...
El mia vidpunkto...
Used to give a personal opinion
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Mi estas de la opinio, ke...
Used to give a personal opinion
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Used when wanting to list many reasons for something
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Used when adding important information to an already developed argument
Hozzátéve ...., de ....
Certe..., sed...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Koncedita, ..., tamen...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ezzel ellentétben ....
Kontraŭe, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Másrészt viszont ....
Unuflanke...
Used to introduce one side of an argument
Másrészt ...
Aliflanke…
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Malgraŭ…
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Malgraŭ la fakto ke...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tudományosan/történelmileg ...
Science/Historie parolanta...
Used when referring to science or past events in history
Mellékesen....
Parenteze...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Továbbá ....
Krome...
Used when developing a point to a high analytical level