Korean | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Értem, amit mond.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....-val/vel ellentétben, a .......
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Azt mondanám, hogy ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Nekem úgy tűnik, hogy ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Véleményem szerint ...
제 생각에는, ...
Used to give a personal opinion
Véleményem szerint ...
저의 관점에서는, ...
Used to give a personal opinion
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Used to give a personal opinion
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Used when wanting to list many reasons for something
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Used when adding important information to an already developed argument
Hozzátéve ...., de ....
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ezzel ellentétben ....
반대로, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Másrészt viszont ....
한편으로는 ...
Used to introduce one side of an argument
Másrészt ...
다른 한편으로는 ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ellentében a ....-val/vel, a ....
... 에도 불구하고, ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
... 한 사실에도 불구하고,
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tudományosan/történelmileg ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Used when referring to science or past events in history
Mellékesen....
부수적으로, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Továbbá ....
게다가, ...
Used when developing a point to a high analytical level