Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Értem, amit mond.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....-val/vel ellentétben, a .......
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Azt mondanám, hogy ...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Véleményem szerint ...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
Véleményem szerint ...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Hozzátéve ...., de ....
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ezzel ellentétben ....
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Másrészt viszont ....
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
Másrészt ...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tudományosan/történelmileg ...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
Mellékesen....
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Továbbá ....
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level