Russian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Согласие
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Értem, amit mond.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Я полностью согласен, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Я совершенно не соголасен с...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
И наоборот, ... показывает...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....-val/vel ellentétben, a .......
В отличие от...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... и ... различаются в понимании ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Первое...., второе, напротив, ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Azt mondanám, hogy ...
Я бы предположил, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Мне кажется, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Véleményem szerint ...
Я считаю, что...
Used to give a personal opinion
Véleményem szerint ...
По моему мнению...
Used to give a personal opinion
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Used to give a personal opinion
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Used when wanting to list many reasons for something
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Я полагаю, что...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Нельзя не заметить, что ...
Used when adding important information to an already developed argument
Hozzátéve ...., de ....
Согласен.., но...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Согласен,... , и тем неменее
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ezzel ellentétben ....
Напротив,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Másrészt viszont ....
С одной стороны
Used to introduce one side of an argument
Másrészt ...
С другой стороны...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Несмотря на
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Хотя...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tudományosan/történelmileg ...
Говоря научным языком...
Used when referring to science or past events in history
Mellékesen....
Между прочим...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Továbbá ....
Более того...
Used when developing a point to a high analytical level