Czech | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
... na rozdíl od... je/jsou...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... a... se liší, pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
První... na rozdíl od druhého...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

.....라고 말하고 싶습니다.
Řekla bych, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Zdá se mi, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
제 생각에는, ...
Podle mého názoru...
Used to give a personal opinion
저의 관점에서는, ...
Z mého pohledu...
Used to give a personal opinion
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Jsem toho názoru, že...
Used to give a personal opinion
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Used when wanting to list many reasons for something
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Used when changing subject and to start a new paragraph
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Used when adding important information to an already developed argument
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Nelze popřít, že..., nicméně...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
반대로, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
한편으로는 ...
Na jedné straně...
Used to introduce one side of an argument
다른 한편으로는 ...
Na druhé straně...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
... 에도 불구하고, ...
Navzdory...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
... 한 사실에도 불구하고,
Navzdory tomu, že...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Vědecky/Historicky vzato...
Used when referring to science or past events in history
부수적으로, ...
Mimochodem...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
게다가, ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Used when developing a point to a high analytical level