Arabic | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
أتفق تماماً على أنّ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
على النقيض من... هو \ هم...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
...و ... يختلف من حيثُ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
يبدو لي أنّ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
في رأيِي...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
مِنْ وجهة نظري...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
على العكس، ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
من جهةٍ...
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
من جهةٍ أخرى...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
على الرغم من...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
وبالمناسبة فإنّ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
علاوة على ذلك...
Used when developing a point to a high analytical level