Czech | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... na rozdíl od... je/jsou...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
... a... se liší, pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
První... na rozdíl od druhého...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
Řekla bych, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
Zdá se mi, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
Podle mého názoru...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
Z mého pohledu...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
Jsem toho názoru, že...
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
Nelze popřít, že..., ale ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
Na jedné straně...
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
Na druhé straně...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
Navzdory...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
Navzdory tomu, že...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Vědecky/Historicky vzato...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
Mimochodem...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Used when developing a point to a high analytical level