Greek | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
Μου φαίνεται ότι...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
Κατά την γνώμη μου...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
Κατά την δική μου άποψη...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
Είμαι της γνώμης ότι...
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
Βεβαίως..., αλλά...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
Αντιθέτως, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
Από τη μία...
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
Από την άλλη...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
Παρόλο που...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
Παρά το γεγονός ότι...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
Παρεμπιπτόντως...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
Επιπροσθέτως...
Used when developing a point to a high analytical level