Hungarian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Értem, amit mond.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
....-val/vel ellentétben, a .......
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
Azt mondanám, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
Hozzátéve ...., de ....
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
Ezzel ellentétben ....
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
Másrészt viszont ....
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
Másrészt ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Tudományosan/történelmileg ...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
Mellékesen....
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
Továbbá ....
Used when developing a point to a high analytical level