Thai | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
ฉันยอมรับว่า...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
ฉันจะพูดว่า...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
ดูเหมือนว่า...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
ยอมรับ...แต่...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
ถึงแม้ว่า...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
ถึงแม้ว่า...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
โดยบังเอิญ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
นอกจากนี้...
Used when developing a point to a high analytical level