Turkish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Demek istediğini anlıyorum.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
...'a tamamen katılıyorum.
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...'a karşın ...'daki ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
Demek istediğim ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
Bana öyle görünüyor ki ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
Bence ...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
Benim bakış açıma göre ...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
... görüşündeyim.
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
Bir açıdan baktığımızda ...
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
... olmasına rağmen
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
Antiparantez ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
Buna ilaveten ...
Used when developing a point to a high analytical level