Chinese | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
一般来说,我同意...,因为...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
人们较倾向于同意...,因为...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
我能理解他/她的观点。
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
我完全同意...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
我完全赞同...的观点。
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
总的来说,我不同意...,因为...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
人们较倾向于不同意...,因为...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
我强烈不同意...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
我坚决反对...的观点
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
就...方面,...和...相似/不同
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
和...比,...表明...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
对比...,...是...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
在...方面,...和...是相似的
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
在...方面,...和...不同
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
第一...,与此对比,第二...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
...和...的一个不同点是...,而...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
我想说的是...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
对我来说,它像是...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
在我看来...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
我认为...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
我的观点是...
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
我相信...,因为...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
现在让我们分析/转到/研究...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
诚然...,但是...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
...是对的,但是事实上...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
诚然...,但是...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
相反...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
一方面...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
另一方面...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
尽管...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
尽管...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
从科学/历史角度讲...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
附带说一句...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
此外...
Used when developing a point to a high analytical level