Czech | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
... na rozdíl od... je/jsou...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... a... se liší, pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
První... na rozdíl od druhého...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
Řekla bych, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
Zdá se mi, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
Podle mého názoru...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
Z mého pohledu...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
Jsem toho názoru, že...
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
Nelze popřít, že..., ale ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
Naopak/Naproti očekávání...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
Na jedné straně...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
Na druhé straně...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
Navzdory...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
Navzdory tomu, že...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Vědecky/Historicky vzato...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
Mimochodem...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Used when developing a point to a high analytical level