Dutch | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
Ik zou zeggen dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
Het lijkt mij dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
Naar mijn mening ...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
Vanuit mijn standpunt ...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
Ik ben van mening dat ...
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
Toegegeven ..., maar ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
Integendeel, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
Enerzijds ...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
Anderzijds ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
Ondanks ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
Ondanks het feit dat ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
Bijkomend ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
Bovendien ...
Used when developing a point to a high analytical level