German | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
Ich stimme völlig zu, dass...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
Ich würde sagen, dass...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
Es scheint mir, dass...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
Meiner Meinung nach...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
Von meinem Standpunkt aus...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
Ich bin der Ansicht, dass...
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
Zugegebenermaßen... , aber...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
Im Gegenteil...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
Einerseits...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
Andererseits...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
Trotz...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
Im Übrigen...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
Darüber hinaus...
Used when developing a point to a high analytical level