Korean | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
.....라고 말하고 싶습니다.
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
제 생각에는, ...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
저의 관점에서는, ...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
반대로, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
한편으로는 ...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
다른 한편으로는 ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
... 에도 불구하고, ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
... 한 사실에도 불구하고,
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
부수적으로, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
게다가, ...
Used when developing a point to a high analytical level