Portuguese | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
Tende-se a concordar com...porque...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
Percebe-se o seu propósito.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
É consenso que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Tende-se a discordar de...porque...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Discorda-se totamente de/do/da...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
Opõe-se à idéia que...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Em contraste com..., mostra que...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
...em contraste com...é/são...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...e...diferem em termos de...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Examina-se/Analisa-se agora...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
Reconhecidamente..., mas...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
Reconhecidamente....Porém...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
Ao contrário,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
Por um lado...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
Por outro lado...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
Apesar de...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
A despeito de...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
Incidentalmente...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
Além disso,...
Used when developing a point to a high analytical level