Russian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Согласие
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
Я полностью согласен, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Я совершенно не соголасен с...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
И наоборот, ... показывает...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
В отличие от...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... и ... различаются в понимании ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Первое...., второе, напротив, ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
Я бы предположил, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
Мне кажется, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
Я считаю, что...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
По моему мнению...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
Я придерживаюсь мнения, что...
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
Я полагаю, что...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Нельзя не заметить, что ...
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
Согласен.., но...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
Согласен,... , и тем неменее
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
Напротив,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
С одной стороны
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
С другой стороны...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
Несмотря на
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
Хотя...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Говоря научным языком...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
Между прочим...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
Более того...
Used when developing a point to a high analytical level