Spanish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
En términos generales, coincido con X porque...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
Comprendo su planteamiento...
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
Coincido totalmente en que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Respaldo completamente la idea de que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Difiero completamente en relación a...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En contraste con..., ... muestra...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
... en contraste con... es/son...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... es similar a... en lo referente a...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... y... difieren en relación a...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
Podría decir que...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
A mi parecer...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
En mi opinión...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
Desde mi punto de vista...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
Soy de la opinión de que...
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
A mi parecer... debido a que...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
Es cierto que..., pero...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
Por el contrario,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
Por una parte...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
Por otra parte...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
A pesar de...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
A pesar de que...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
Cabe acotar...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
Además,...
Used when developing a point to a high analytical level