Swedish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
Jag håller helt med om att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
I motsats till ..., ... visar ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
... till skillnad från ... är...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... liknar ... när det gäller ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
Jag skulle säga att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
För mig verkar det som att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
Enligt min åsikt ...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
Från min synpunkt sett ...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
Jag är av den uppfattningen att ...
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
Visserligen ... men ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
Tvärtom ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
Å ena sidan ...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
Å andra sidan ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
Trots ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
Trots att ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
För övrigt/Förresten ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
Dessutom ...
Used when developing a point to a high analytical level