Turkish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Cineva este de acord cu...deoarece...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere.
Demek istediğini anlıyorum.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sunt în totalitate de acord că...
...'a tamamen katılıyorum.
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mă opun total ideii conform căreia...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...în opoziţie cu...este/sunt...
...'a karşın ...'daki ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Aş putea spune că...
Demek istediğim ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Impresia mea este că...
Bana öyle görünüyor ki ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
După părerea mea,...
Bence ...
Used to give a personal opinion
Din punctul meu de vedere...
Benim bakış açıma göre ...
Used to give a personal opinion
Sunt de părere că...
... görüşündeyim.
Used to give a personal opinion
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Used when wanting to list many reasons for something
Convingerea mea este că... deoarece...
İnancıma göre ... çünkü ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Admitem faptul că..., dar...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se admite faptul că..., însă...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Din contră,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Pe de o parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Used to introduce one side of an argument
Pe de altă parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Contrar...
... olmasına rağmen
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
În ciuda faptului că...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Used when referring to science or past events in history
Întâmplător...
Antiparantez ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Mai mult decât atât...
Buna ilaveten ...
Used when developing a point to a high analytical level