Dutch | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Согласие
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Я понимаю его/ее точку зрения.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Я полностью согласен, что...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Я совершенно не соголасен с...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Я совершенно не разделяю идею, что...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
И наоборот, ... показывает...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
В отличие от...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... похоже на ..., если принять во внимание...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... и ... различаются в понимании ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Первое...., второе, напротив, ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Одно из различий между ... и ..., однако...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Я бы предположил, что...
Ik zou zeggen dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Мне кажется, что...
Het lijkt mij dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Я считаю, что...
Naar mijn mening ...
Used to give a personal opinion
По моему мнению...
Vanuit mijn standpunt ...
Used to give a personal opinion
Я придерживаюсь мнения, что...
Ik ben van mening dat ...
Used to give a personal opinion
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Used when wanting to list many reasons for something
Я полагаю, что...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Нельзя не заметить, что ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Согласен.., но...
Toegegeven ..., maar ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Действительно..., и все же ... остается фактом
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Согласен,... , и тем неменее
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Напротив,...
Integendeel, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
С одной стороны
Enerzijds ...
Used to introduce one side of an argument
С другой стороны...
Anderzijds ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Несмотря на
Ondanks ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Хотя...
Ondanks het feit dat ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Говоря научным языком...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Used when referring to science or past events in history
Между прочим...
Bijkomend ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Более того...
Bovendien ...
Used when developing a point to a high analytical level