Hungarian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Согласие
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Used when in general agreement with someone else's point of view
Я понимаю его/ее точку зрения.
Értem, amit mond.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Я полностью согласен, что...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Я совершенно не соголасен с...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Я совершенно не разделяю идею, что...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
И наоборот, ... показывает...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Used when wanting to emphasize the difference between two things
В отличие от...
....-val/vel ellentétben, a .......
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... похоже на ..., если принять во внимание...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... и ... различаются в понимании ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Первое...., второе, напротив, ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Одно из различий между ... и ..., однако...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Я бы предположил, что...
Azt mondanám, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Мне кажется, что...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Я считаю, что...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
По моему мнению...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
Я придерживаюсь мнения, что...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Used to give a personal opinion
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Used when wanting to list many reasons for something
Я полагаю, что...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Used when changing subject and to start a new paragraph
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Нельзя не заметить, что ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Used when adding important information to an already developed argument
Согласен.., но...
Hozzátéve ...., de ....
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Действительно..., и все же ... остается фактом
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Согласен,... , и тем неменее
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Напротив,...
Ezzel ellentétben ....
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
С одной стороны
Másrészt viszont ....
Used to introduce one side of an argument
С другой стороны...
Másrészt ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Несмотря на
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Хотя...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Говоря научным языком...
Tudományosan/történelmileg ...
Used when referring to science or past events in history
Между прочим...
Mellékesen....
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Более того...
Továbbá ....
Used when developing a point to a high analytical level