Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Согласие
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Я понимаю его/ее точку зрения.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Я полностью согласен, что...
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Я совершенно не соголасен с...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
И наоборот, ... показывает...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
В отличие от...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... похоже на ..., если принять во внимание...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... и ... различаются в понимании ...
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Первое...., второе, напротив, ...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Одно из различий между ... и ..., однако...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Я бы предположил, что...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Мне кажется, что...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Я считаю, что...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
По моему мнению...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
Я придерживаюсь мнения, что...
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
Я полагаю, что...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Нельзя не заметить, что ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Согласен.., но...
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Действительно..., и все же ... остается фактом
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Согласен,... , и тем неменее
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Напротив,...
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
С одной стороны
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
С другой стороны...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Несмотря на
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Хотя...
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Говоря научным языком...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
Между прочим...
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Более того...
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level