Swedish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Согласие
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Я понимаю его/ее точку зрения.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Я полностью согласен, что...
Jag håller helt med om att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Я совершенно не соголасен с...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
И наоборот, ... показывает...
I motsats till ..., ... visar ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
В отличие от...
... till skillnad från ... är...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... похоже на ..., если принять во внимание...
... liknar ... när det gäller ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... и ... различаются в понимании ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Первое...., второе, напротив, ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Одно из различий между ... и ..., однако...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Я бы предположил, что...
Jag skulle säga att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Мне кажется, что...
För mig verkar det som att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Я считаю, что...
Enligt min åsikt ...
Used to give a personal opinion
По моему мнению...
Från min synpunkt sett ...
Used to give a personal opinion
Я придерживаюсь мнения, что...
Jag är av den uppfattningen att ...
Used to give a personal opinion
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Used when wanting to list many reasons for something
Я полагаю, что...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Нельзя не заметить, что ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Согласен.., но...
Visserligen ... men ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Действительно..., и все же ... остается фактом
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Согласен,... , и тем неменее
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Напротив,...
Tvärtom ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
С одной стороны
Å ena sidan ...
Used to introduce one side of an argument
С другой стороны...
Å andra sidan ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Несмотря на
Trots ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Хотя...
Trots att ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Говоря научным языком...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Used when referring to science or past events in history
Между прочим...
För övrigt/Förresten ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Более того...
Dessutom ...
Used when developing a point to a high analytical level