Dutch | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

En términos generales, coincido con X porque...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Uno tiende a concordar con X ya que...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Comprendo su planteamiento...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Coincido totalmente en que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Respaldo completamente la idea de que...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Difiero completamente en relación a...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Me opongo firmemente a la idea de que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
En contraste con..., ... muestra...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... en contraste con... es/son...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... es similar a... en lo referente a...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... y... difieren en relación a...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Podría decir que...
Ik zou zeggen dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
A mi parecer...
Het lijkt mij dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
En mi opinión...
Naar mijn mening ...
Used to give a personal opinion
Desde mi punto de vista...
Vanuit mijn standpunt ...
Used to give a personal opinion
Soy de la opinión de que...
Ik ben van mening dat ...
Used to give a personal opinion
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Used when wanting to list many reasons for something
A mi parecer... debido a que...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Es cierto que..., pero...
Toegegeven ..., maar ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Por el contrario,...
Integendeel, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Por una parte...
Enerzijds ...
Used to introduce one side of an argument
Por otra parte...
Anderzijds ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
A pesar de...
Ondanks ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
A pesar de que...
Ondanks het feit dat ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Desde el punto de vista científico / histórico...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Used when referring to science or past events in history
Cabe acotar...
Bijkomend ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Además,...
Bovendien ...
Used when developing a point to a high analytical level