Chinese | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
一般来说,我同意...,因为...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于同意...,因为...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
我能理解他/她的观点。
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Jag håller helt med om att ...
我完全同意...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
我完全赞同...的观点。
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
总的来说,我不同意...,因为...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
我强烈不同意...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jag är helt och hållet emot idén att ...
我坚决反对...的观点
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
就...方面,...和...相似/不同
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
I motsats till ..., ... visar ...
和...比,...表明...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... till skillnad från ... är...
对比...,...是...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... liknar ... när det gäller ...
在...方面,...和...是相似的
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
在...方面,...和...不同
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
第一...,与此对比,第二...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...和...的一个不同点是...,而...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Jag skulle säga att ...
我想说的是...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
För mig verkar det som att ...
对我来说,它像是...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Enligt min åsikt ...
在我看来...
Used to give a personal opinion
Från min synpunkt sett ...
我认为...
Used to give a personal opinion
Jag är av den uppfattningen att ...
我的观点是...
Used to give a personal opinion
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Used when wanting to list many reasons for something
Det är min åsikt att ... eftersom ...
我相信...,因为...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Låt oss nu analysera/undersöka ...
现在让我们分析/转到/研究...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Used when adding important information to an already developed argument
Visserligen ... men ...
诚然...,但是...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
...是对的,但是事实上...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
诚然...,但是...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Tvärtom ...
相反...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Å ena sidan ...
一方面...
Used to introduce one side of an argument
Å andra sidan ...
另一方面...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Trots ...
尽管...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Trots att ...
尽管...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
从科学/历史角度讲...
Used when referring to science or past events in history
För övrigt/Förresten ...
附带说一句...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Dessutom ...
此外...
Used when developing a point to a high analytical level