Czech | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Jag håller helt med om att ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
I motsats till ..., ... visar ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... till skillnad från ... är...
... na rozdíl od... je/jsou...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... liknar ... när det gäller ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... a... se liší, pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
První... na rozdíl od druhého...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Jag skulle säga att ...
Řekla bych, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
För mig verkar det som att ...
Zdá se mi, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Enligt min åsikt ...
Podle mého názoru...
Used to give a personal opinion
Från min synpunkt sett ...
Z mého pohledu...
Used to give a personal opinion
Jag är av den uppfattningen att ...
Jsem toho názoru, že...
Used to give a personal opinion
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Used when wanting to list many reasons for something
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Used when adding important information to an already developed argument
Visserligen ... men ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Tvärtom ...
Naopak/Naproti očekávání...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Å ena sidan ...
Na jedné straně...
Used to introduce one side of an argument
Å andra sidan ...
Na druhé straně...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Trots ...
Navzdory...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Trots att ...
Navzdory tomu, že...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Vědecky/Historicky vzato...
Used when referring to science or past events in history
För övrigt/Förresten ...
Mimochodem...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Dessutom ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Used when developing a point to a high analytical level