Finnish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Jag håller helt med om att ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
I motsats till ..., ... visar ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... till skillnad från ... är...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... liknar ... när det gäller ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Jag skulle säga att ...
Voisin sanoa, että...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
För mig verkar det som att ...
Vaikuttaa siltä, että...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Enligt min åsikt ...
Mielestäni...
Used to give a personal opinion
Från min synpunkt sett ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Used to give a personal opinion
Jag är av den uppfattningen att ...
Olen sitä mieltä, että...
Used to give a personal opinion
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Used when wanting to list many reasons for something
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Uskon, että..., sillä...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Used when adding important information to an already developed argument
Visserligen ... men ...
Kieltämättä..., mutta...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Tvärtom ...
Päinvastoin...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Å ena sidan ...
Toisaalta...
Used to introduce one side of an argument
Å andra sidan ...
Toisaalta...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Trots ...
Huolimatta...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Trots att ...
Huolimatta siitä, että...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Used when referring to science or past events in history
För övrigt/Förresten ...
Ohimennen...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Dessutom ...
Lisäksi...
Used when developing a point to a high analytical level