Korean | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Jag håller helt med om att ...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jag är helt och hållet emot idén att ...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
I motsats till ..., ... visar ...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... till skillnad från ... är...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... liknar ... när det gäller ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Jag skulle säga att ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
För mig verkar det som att ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Enligt min åsikt ...
제 생각에는, ...
Used to give a personal opinion
Från min synpunkt sett ...
저의 관점에서는, ...
Used to give a personal opinion
Jag är av den uppfattningen att ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Used to give a personal opinion
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Used when wanting to list many reasons for something
Det är min åsikt att ... eftersom ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Låt oss nu analysera/undersöka ...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Used when adding important information to an already developed argument
Visserligen ... men ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Tvärtom ...
반대로, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Å ena sidan ...
한편으로는 ...
Used to introduce one side of an argument
Å andra sidan ...
다른 한편으로는 ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Trots ...
... 에도 불구하고, ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Trots att ...
... 한 사실에도 불구하고,
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Used when referring to science or past events in history
För övrigt/Förresten ...
부수적으로, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Dessutom ...
게다가, ...
Used when developing a point to a high analytical level