Romanian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Înţeleg punctul său de vedere.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Jag håller helt med om att ...
Sunt în totalitate de acord că...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Mă opun total ideii conform căreia...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
I motsats till ..., ... visar ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... till skillnad från ... är...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... liknar ... när det gäller ...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Jag skulle säga att ...
Aş putea spune că...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
För mig verkar det som att ...
Impresia mea este că...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Enligt min åsikt ...
După părerea mea,...
Used to give a personal opinion
Från min synpunkt sett ...
Din punctul meu de vedere...
Used to give a personal opinion
Jag är av den uppfattningen att ...
Sunt de părere că...
Used to give a personal opinion
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Used when wanting to list many reasons for something
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Used when adding important information to an already developed argument
Visserligen ... men ...
Admitem faptul că..., dar...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se admite faptul că..., însă...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Tvärtom ...
Din contră,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Å ena sidan ...
Pe de o parte...
Used to introduce one side of an argument
Å andra sidan ...
Pe de altă parte...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Trots ...
Contrar...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Trots att ...
În ciuda faptului că...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Used when referring to science or past events in history
För övrigt/Förresten ...
Întâmplător...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Dessutom ...
Mai mult decât atât...
Used when developing a point to a high analytical level