Russian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Согласие
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Jag håller helt med om att ...
Я полностью согласен, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Я совершенно не соголасен с...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
I motsats till ..., ... visar ...
И наоборот, ... показывает...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... till skillnad från ... är...
В отличие от...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... liknar ... när det gäller ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... и ... различаются в понимании ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Первое...., второе, напротив, ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Jag skulle säga att ...
Я бы предположил, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
För mig verkar det som att ...
Мне кажется, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Enligt min åsikt ...
Я считаю, что...
Used to give a personal opinion
Från min synpunkt sett ...
По моему мнению...
Used to give a personal opinion
Jag är av den uppfattningen att ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Used to give a personal opinion
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Used when wanting to list many reasons for something
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Я полагаю, что...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Låt oss nu analysera/undersöka ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Нельзя не заметить, что ...
Used when adding important information to an already developed argument
Visserligen ... men ...
Согласен.., но...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Согласен,... , и тем неменее
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Tvärtom ...
Напротив,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Å ena sidan ...
С одной стороны
Used to introduce one side of an argument
Å andra sidan ...
С другой стороны...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Trots ...
Несмотря на
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Trots att ...
Хотя...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Говоря научным языком...
Used when referring to science or past events in history
För övrigt/Förresten ...
Между прочим...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Dessutom ...
Более того...
Used when developing a point to a high analytical level