Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
ฉันยอมรับว่า...
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

ฉันจะพูดว่า...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
ดูเหมือนว่า...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
ในความคิดเห็นของฉัน...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
ในความคิดเห็นของฉัน...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
ยอมรับ...แต่...
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
ในทางตรงกันข้าม...
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
ในอีกด้านหนึ่ง...
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
ถึงแม้ว่า...
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
ถึงแม้ว่า...
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
โดยบังเอิญ...
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
นอกจากนี้...
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level